پیدا

خارجه قطر: روند بسیج کشورهای دیگر علیه دوحه ادامه دارد

درخواست حذف اطلاعات

 خارجه قطر «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» خارجه قطر در جریان نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود گفت: کشورهای عربی همچنان به اقدامات خود در بسیج کشورهای دیگر علیه دوحه ادامه می دهند. «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» خارجه قطر با «زیگمار گابریل» همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، خارجه قطر در جریان این دیدار گفت: کشورهای عربی همچنان به اقدامات خود در بسیج کشورهای دیگر علیه دوحه ادامه می دهند. وی همچنین ادامه داد: اقداماتی که کشورهای عربی علیه دوحه انجام دادند، پیشتر علیه دشمنان خود انجام نداده بودند. ا